Macedonian Journal of Medical Sciences
[International Peer Reviewed]

 

About MJMS

Our policies

MJMS Online

For contributors

Services

Why publish in MJMS?
Editors
Boards
Indexing
Membership
Evaluation

Editorial & publishing policies
Competing interests policy 
Open access
Open access license

Reviewer guidelines

Online first
Current issue
Journal archive

Online first fact sheet
Free Registration

Guidelines  [pdf]
ICMJE Disclosure Form
Online submission
Help for authors
Reviewers of MJMS

Contact

Transliteration
Subscriptions

Advertising
Reprints and permissions
Resources and links

 

ИЗВАДОК                                                                   [Цел текст во PDF] [Англиски извадок] [OnlineFirst цел текст во PDF]

 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008 Jun 15; 1(1):64-67.

doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0005

Приказ на случај

 

Остеоскелетна манифестација на скорбут кај машко новородено

 

Nada Pop-Jordanova, Nevenka Slavevska, Stojka Fustic

Pediatric Clinic, Faculty of Medicine, University "Ss Kiril and Metodij", Skopje, Republic of Macedonia

 

Скорбутот, болест на хранлив недостаток на витамин Ц не е честа во последниот век поради подобрената исхрана и здравствена заштита. Но, во последната декада оваа болест во голем број беше регистрирана кај возрасната популација. Во период на доенче (новородено), скорбутот се јавува на возраст од 5 месеци и главно се должи на малнутриција. Главни симптоми се васкуларни пурпури, крварења и абнормалности на непцата, но можат да бидат присутни и мускулоскелетни манифестации. Кај децата се јавува силна болка во долните екстремитети поврзана со субпериостално крварење. Често е поставувањето погрешна дијагноза на рахитис и артритис. Ние прикажуваме случај на скорбут кај 8 месеци старо машко дете со остеоскелетна манифестација, која многу ретко се гледа кај денешните европски педијатри. Дијагнозата кај нашиот пациент е поставена со клиничка анализа (како што се хематурија, едем на долните екстремитети и отечена десна нога), со некои биохемиски параметри и радиолошки наоди. Терапискиот резултат и следењето на пациентот ја потврдија дијагнозата и етиологијата.

 

Клучни зборови: скорбут; остеоскелетни проблеми; дете.

 

Publication of the MJMS is supported by the Macedonian Ministry of Education and Sciences.
Publisher:
Institute of Immunobiology and Human GeneticsSkopje, Republic of Macedonia.
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
MJMS Print (ISSN 1857-5749) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year.
MJMS Online (ISSN 1857-5773) offers free access to all articles at http://www.mjms.ukim.edu.mk/.

Creative Commons Attribution LicenseAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.